Özellikle ülkemiz gibi riskli fay hatları üzerinde yer alan ya da sel ve yangın gibi çeşitli afetlerle karşılaşan coğrafyalarda afet hazırlığının ve yönetiminin önemi büyüktür. Bu anlamda bütün kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekiplerin doğru koordine olması gerekir. Bir afet anında meydana gelen olayın şiddeti ve hasarın büyüklüğü, afetin seviyesini ve afetin gerçekleştiği alanın ihtiyaçlarını belirleyicidir. Bu anlamda afet bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde ise çalışmaların mümkün olduğunda hızlı ve etkili olması gerekir.

Afet Bölgesi Nedir?

Afet bölgesi deprem, yangın, sel, çığ, kaya düşmesi, heyelan gibi olaylar neticesinde büyük bir yıkım yaşanan veya yaşanabilecek olan yerler için ifade edilen bir tanımdır. Afet bölgesi olarak tanımlanan yerler, doğal afetlerden ciddi biçimde etkilenmiş olup acil desteğe ve gerekirse seferberliğe ihtiyaç duyan yerlerdir. Bu durumlarda söz konusu bölgenin resmi olarak afet bölgesi ilan edilmesi ve kamuya ait bütün olanakların bu çerçevede afet bölgesine yönlendirilmesi gerekir. Afet bölgesi olarak ilan edilen noktalara yönelik temel amaç, bölge insanına yardım etmek ve zararı en hızlı şekilde minimize etmektir. Bir yerin afet bölgesi olarak önceliklendirilmesi için birtakım kriterler söz konusudur:

  • Afet neticesinde can kaybı ve ağır yaralıların olması
  • Ulaşım imkanlarının sınırlı hale gelmesi
  • Tarım ürünlerinin yoğun oranda hasar görmesi
  • Bölgedeki yol, su, kanalizasyon ve elektrik gibi kamu hizmetlerinin işlevini yitirecek derecede hasara uğraması

Afet Bölgesi İlan Edilince Ne Olur?

Bir bölge afet bölgesi olarak ilan edildiği zaman oraya kamu hizmetleri ve sivil toplum tarafından acil destek sağlanması gerekiyor demektir. Bu, bir anlamda geniş çaplı bir çağrı demektir. Afet bölgesi olarak ilan edilen yerlere arama kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi; gıda, çadır ve giysi yardımlarının aktarılması, trafiğin ve ulaşımın koordine edilmesi gerekir. Bu acil önlemlerin yanı sıra bölge halkının yeniden kalkınması ve zararlarını telafi etmesi için duruma göre maddi destek olanaklarının sağlanması ve kamu tarafından bölge halkının maddi yükünün hafifletilmesi gerekir. Sonuç olarak, afet bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde hem acil ihtiyaçların hem de uzun vadeli kalkınma ihtiyaçlarının öncelikli olarak temin edilmesi ve kamu kuruluşlarının desteğiyle hızlı bir şekilde koordine edilmesi esastır.